Mjuk rund reflex

reflexer-mjuk-rund-440

Prislista mjuka reflexer ellips

Tryck/Antal 1 000 5 000 10 000 25 000 50 000
Otryckta 9:54/st 8:94/st 8:35/st 7:62/st 7:35/st
1-färgstryck 11:46/st 10:53/st 9:74/st 8:68/st 7:88/st
2-färgstryck 13:38/st 12:19/st 11:06/st 9:74/st 9:14/st
3-färgstryck 15:37/st 13:85/st 12:39/st 10:87/st 10:00/st
4-färgstryck 17:29/st 15:50/st 13:78/st 11:40/st 10:87/st