Kanonerna avfyras lätt

Kanonerna avfyras lätt genom att vrida på änden och konfettin skjuts ut utan någon farlig pyroteknik, endast tryckluft!

konfettikanon-hand-440