Tre boxar om tolv konfettikanoner

Varje kartong innehåller tre boxar om tolv konfettikanoner. Totalt 36 smällar av ren glädje!

konfettikanon-box-440